''ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ'' ''ਚ ਜੋਰਡਨ ਸੰਧੂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਬੀਨੂੰ-ਸਰਗੁਣ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ

''ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲਾ'' ''ਚ ਜੋਰਡਨ ਸੰਧੂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਬੀਨੂੰ-ਸਰਗੁਣ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ