ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜਾ ਤੇ ਡੀ. ਜੇ. ਫਲੋਅ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼ (ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜਾ ਤੇ ਡੀ. ਜੇ. ਫਲੋਅ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼ (ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ)

X